RAZPON:

 • 12 različnih standardnih tipov
 • 15 standardnih velikosti rotorjev od Ф300 mm do Ф2000 mm

KARAKTERISTIKE:

 • Pretok do 200.000 m3/h
 • Statični tlak do 1.200 Pa

UPORABA:

 • Prezačevanje, hlajenje (-20°C – +60°C)
 • Odvod dima
 • Za potrebe večjih količin zraka, vgrajen v kanal
 • Transport vročega zraka

PREDNOSTI:

 • Močna in toga konstrukcija z dodatno zaščito in debelejšim materialom – prirobnice potegnjene direktno iz ohišja
 • Ventilatorski tekač z močno pušo iz litega aluminija
 • Široki okroglo oblikovani konusi, potegnjeni direktno iz ohišja omogočajo nižjo šumnost in visoko učinkovitost, ki je navadno značilna za aksialne ventilatorje z ustjem
 • 100% reverzibilnost toka zraka (zamenjava 2 faz priklopa, sestava 50% lopatic za sesanje, 50% za izpuh)

IZVEDBE :

 • Stenska, panelna ali kanalska vgradnja
 • Lopatice tekača iz plastike ali aluminija, spremenljiv kot lopatic
 • Tok zraka: motor-tekač ali tekač-motor
 • Z vstopnim konusom
 • Gnan direktno ali preko jermena
 • Eno- ali tro-fazni
 • Ohišje z dvema lijakoma ali lijakom samo na vstopu
 • Zaščitna mreža na strani motorja skladno z UNI EN 294
 • Standardni motor IP55, ISO F, S1
 • Izvedba iz pocinkane pločevine ali barvana po RAL lestvici
 • Dolgo (podaljšano), srednje ali kratko ohišje
 • Visoko temperaturno odporen: Odvod dima ali konstantno obratovanje: 200°C konstantno, F200, F300 in F400 skladno z EN:12101-3
 • EX – Neiskreča, eksplozijsko varna izvedba
 • Odporno na korozijo, nerjaveče jeklo
 • Prenosna izvedba

DODATNA OPREMA:

 • Vstopni lijak
 • Ravna zaščitna mreža (nujna uporba pri prostem pretoku)
 • Revizijska (čistilna) odprtina
 • Fleksibilni priključek
 • Antivibracijske nogice
 • Kontraprirobnica
 • Zunanja priključna doza
 • Pritrdilne nogice
 • Servisno stikalo

GALERIJA

Datoteke za prenosRANGE:

 • 12 different standard types
 • 15 standard impeller sizes from Ф300 mm to Ф2000 mm

PERFORMANCE:

 • Maximum airflow 200.000 m3/h
 • Maximum static pressure 1000 Pa

APPLICATION:

 • Ventilation, cooling (standard -20°C / +60°C)
 • Smoke exhaust
 • Where large air capacities are required, ducted
 • Heavy duty
 • High temperature air transport

ADVANTAGES:

 • Extreme sturdiness of construction – Flanges directly bended on the casing, and the thickness of the materials
 • Impeller with strong hub in die-cast aluminium
 • Wide round shaped cones directly drawn on the casing guarantee maximum silence and efficiency normally obtained only in axial fan with bell mouth
 • 100% reversibility of airflow

EXECUTIONS:

 • Wall, panel or duct fixing
 • Impeller in plastic or aluminium, variable pitch angle
 • Air flow: motor-impeller or impeller-motor
 • Inlet cone
 • Direct or belt driven
 • Single- or three-phase
 • Casing with two round shaped nozzles or round shaped nozzle only on inlet
 • Motor side protection grid acc to UNI EN 294
 • Standard IP55, ISO F, S1 motor
 • Galvanised or RAL coated
 • Long, medium or short casing
 • High temperature resistant: smoke exhaust or continuous operation: 200°C continuous, F200, F300 and F400 at EN:12101-3
 • ATEX – Spark proof, explosion proof
 • Corrosion proof
 • Portable execution

ACCESSORIES:

 • Inlet nozzle
 • Flat and conic protection grid (necessary for use in free air)
 • Inspection door
 • Flexible connection
 • Anti-vibration mounts
 • Counter flange
 • Outer terminal box
 • Fixing feet
 • Service switch

GALLERY

Files for download

Kanalski aksialni ventilatorji DUCTAxial DUCT fans