RAZPON:

 • 7 različnih tipov
 • 13 standardnih velikosti rotorja dimenzij od Ф250 mm do Ф1250 mm

KARAKTERISTIKE:

 • Pretok do 80.000 m3/h
 • Statični tlak do 1.200 Pa

UPORABA:

 • Prezračevanje, hlajenje (-20°C / +60°C)
 • Odvod dima
 • Za potrebe večjih količin zraka
 • Transport vročega zraka

PREDNOSTI:

 • Močna in toga konstrukcija z dodatno zaščito in debelejšim materialom od klasičnih ploščnih ventilatorjev
 • Široki okroglo oblikovani konusi, potegnjeni direktno iz ohišja omogočajo nižjo šumnost in visoko učinkovitost, ki je navadno značilna za aksialne ventilatorje z ustjem
 • 100% reverzibilnost toka zraka (zamenjava 2 faz priklopa, sestava 50% lopatic za sesanje, 50% za izpuh)

IZVEDBE:

 • Stenska, panelna ali kanalska vgradnja
 • Lopatice tekača iz plastike ali aluminija, spremenljiv kot lopatic
 • Tok zraka: motor-tekač ali tekač-motor
 • Z vstopnim konusom
 • Izvedba motorja B5, montiranega na zaščitno mrežo
 • Izvedba 4: tekač direktno na gredi motorja
 • Eno- ali tro-fazni
 • Ohišje z dvema lijakoma ali lijakom samo na vstopu
 • Zaščitna mreža na strani motorja skladno z UNI EN 294
 • Standardni motor IP55, ISO F, S1
 • Izvedba iz pocinkane pločevine ali barvana po RAL lestvici
 • Visoko temperaturno odporen: Odvod dima ali konstantno obratovanje
 • EX – Neiskreča, eksplozijsko varna izvedba
 • Odporno na korozijo, nerjaveče jeklo

DODATNA OPREMA:

 • Zaščitna mreža
 • Vstopni/Izstopni fleksibilni priključek
 • Nadtlačna žaluzija
 • Zunanja priključna doza
 • Servisno stikalo
 • Z vstopnim in izstopnim lijakom

GALERIJA

 

Datoteke za prenosRANGE:

 • 7 different standard types
 • 13 standard impeller sizes from Ф250 mm to Ф1250 mm

PERFORMANCE:

 • Maximum airflow 80.000 m3/h
 • Maximum static pressure 1.200 Pa

APPLICATION:

 • Ventilation, cooling (standard -20°C / +60°C)
 • Smoke exhaust
 • Where large air capacities are required
 • High temperature air transport

ADVANTAGES:

 • Extreme sturdiness due to the strenghtened construction of the casing manufactured with thickness higher then standard plate fans
 • Wide round shaped cones directly drawn on the casing guarantee maximum silence and efficiency normally obtained only in axial fan with bell mouth
 • 100% reversibility of airflow (switch 2 lines of phase, assembling 50% of blades for intake and 50% for exhaust)

EXECUTIONS:

 • Wall, panel or duct fixing
 • Impeller in plastic or aluminium, variable pitch angle
 • Air flow: motor-impeller or impeller-motor
 • With inlet cone
 • B5 motor execution mounted on the grid
 • Execution 4 – impeller directly on the motor
 • Single- or three-phase
 • Casing with two round shaped nozzles or round shaped nozzle only on inlet
 • Motor side protection grid acc to UNI EN 294
 • Standard IP55, ISO F, S1 motor
 • Galvanised or RAL coated
 • High temperature resistant: smoke exhaust or continuous operation
 • ATEX – Spark proof, explosion proof
 • Corrosion proof

ACCESSORIES:

 • Protection grid – impeller side
 • Gravity shutter
 • Outer terminal box
 • Service switch
 • With inlet and outlet cone
 • ATEX execution
 • DIFFUSER

GALLERY

 

Files for download

Aksialni ventilatorji RINGAxial RING fans